Den andra berättelsen

Den andra berättelsen om extrem form av förflyttning. Personer läste och skrev sedan ned vad de minns.           VIDEO